Lejekontrakt

Tag hesten med

Ankomst

Huset står til jeres rådighed fra kl. 14.00 -

efter kl. 12,00 er i velkommen til at spørge om huset er klar.

Betaling

Depositum 1000 kr. betales samtidig med at den underskrevne lejekontrakt sendes til udlejer. Rest betales senest 4 uger før ankomst. Efter lejemålets indgåelse får i tilsendt en bekræftelse.

Afrejse

Huset står til rådighed til kl. 11.00 på afrejsedagen.

Rengøring

rengøringsliste ligger i informations – mappe i huset.


Skulle i mod forventning ikke finde husets rengøring i orden ved ankomst eller er der andre problemer kontaktes Jørn på mobil 22 64 7718

Forbrug

Strøm betales efter forbrug, med 2,50 kr./kWh. Husk at aflæse elmåleren ved ankomst og afrejse. Forbrugsbeløbet modregnes i tilbagebetalingen af depositum.

Personantal

Der må normalt ikke overnatte flere end 8 personer i huset svarende til antal sovepladser.

1-2 børn som sover i babyseng tæller ikke med.

Husdyr

Der må medbringes op til 8 heste. Udlejeren kan ikke garantere at der er græs nok.

Vi anmoder om I selv gør rent på grunden efter hunden før afrejse, det er jo ikke sikkert de næste lejer har husdyr, tillige gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at have husdyr i møbler og senge.

Vi anbefaler at dyr er loppebehandlet eller bærer loppebånd i ferien. Katte ikke tilladt.

Naturen

Vi lever meget tæt på naturen, derfor kan der også forekomme krybende og flyvende insekter i og omkring huset, hvilket vi ikke kan stilles til ansvar for.

Affald

Vi sorterer affald i området,

Dåser (metal) - papir- pap - plast skal i en særlig todelt affaldsbeholder. Glas leveres hen til samlings depoterne, f. eks v. købmanden i Husby. Grønt affald smides på møddingen.

Se informationsmappe i huset - restaffald bliver afhentet hver 14 dag.

Brændeovn

I brændeovnen må kun fyres med tørt træ, aldrig træ der er hentet på stranden - Brændeovnen vil ofte ved ankomst ikke være total rengjort, p.g.a. brandfare. Brændet hentes i laden.

Ansvar

Lejeren er ansvarlig for huset og inventar i lejeperioden.

Sker der skader skal det straks meddeles på kontoret, så skaden kan udbedres. Går noget af porcelænet eller Pyntegenstandene i stykker, bedes det ligeledes meddelt, man er pligtig til at betale anskaffelsesprisen.

Anmeldelse af skader og reklamationer efter tidligere lejer bedes meddelt til Jørn senest 24 timer efter ankomst. ( Rengøring senest 1 time efter ankomst )

Udlejeren kan ikke gøres ansvarlig for skader på mennesker, dyr eller ting.

Værneting

Dansk retsvæsen – Skanderborg.

Force majeure

Der tages forbehold for, naturkatastrofer, epidemier, krig, Lock-.aut og lignende force majeure, som kan forhindre lejer i at rejse og forhindre at ferieboligen kan tages i brug.

Undertegnede ønsker at leje gården på de nævnte vilkår fra _____________ til _____________ (_____ døgn). Samtidig har jeg indbetalt 1000, kr i depositum.

(underskrift, Navn, adresse)

________________________________________________________________________________

(By, tlf., E- mail)

Suveræne ride-muligheder på stranden og i Klitplantagen.


Rideruten i Husby Klitplantage starter bag ved Husby Kirke og omfatter 16 km ridesti, heraf 3 km langs stranden.


Husby Klitplantage (1100 ha) er statsskov, der må derfor også rides på vejene.


Raketvejen, der går langs stranden mellem klitterne og plantagen er også en meget spændende ridemulighed. Se Skov- og Naturstyrelsens vandretursfolder nr. 52.

Hent kortet HER>>


Stranden er mange steder over 100 m bred, så her er plads nok at ride på. Nærmeste vej til stranden går gennem sommerhusområdet.Det meste af strækningen er grusvej.

Lejebetingelser