Indretning

 Tag hesten med

Indretning

Prøv også at ride mod øst. Her på engene ved Husby sø og Nørresø gik Kaj Munk på jagt. Ad K.E. Løgstrupvej over åen kommer man mod Vedersø. Vedersø Gl præstegård ses på venstre hånd, når man kommer over åen.


Rideruten i Husby Klitplantage starter bag ved Husby Kirke og omfatter 16 km ridesti, heraf 3 km langs stranden.


Husby Klitplantage (1100 ha) er statsskov, der må derfor også rides på vejene.


Raketvejen, der går langs stranden mellem klitterne og plantagen er også en meget spændende ridemulighed. Se Skov- og Naturstyrelsens vandretursfolder nr. 52.

Hent kortet HER>>


Stranden er mange steder over 100 m bred, så her er plads nok at ride på. Nærmeste vej til stranden går gennem sommerhusområdet.  Det meste af strækningen er grusvej.